Bạn cần tìm một công ty luật quận 11 uy tín vì bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề pháp lý, thủ tục giấy tờ. Bạn cần đơn vị có chuyên môn để hỗ trợ, tư vấn trong tranh chấp, kiện tụng? Dưới đây là danh sách công ty luật, văn phòng luật sư Quận 11 uy tín được cung cấp bởi Sở Tư Pháp TP.HCM.

CÔNG TY LUẬT QUẬN 11

Công ty luật HOÀNG GIÁP

 • Loại hình: Công ty luật 1 thành viên
 • Số GPKD: 41.02.1256
 • Trụ Sở: 1D (Tầng trệt) Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
 • Hotline: 090 999 86 59

Công ty luật THIÊN HÒA

 • Loại hình: Công ty luật 1 thành viên
 • Số GPKD: 41.02.2714
 • Trụ Sở: 503 (Tầng trệt) Lạc Long Quân, phường 5, quận 11
 • Đại diện pháp luật: Đỗ Hòa
 • Hotline: 028 3865 3650

Công ty luật HOÀN CHỈNH

 • Loại hình: Công ty luật
 • Số GPKD: 41.03.1695
 • Trụ Sở: 207A Bình Thới P.10, Phường 10, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng

Công ty luật HỒNG LONG

 • Loại hình: Công ty luật 1 thành viên
 • Số GPKD: 41.02.1704
 • Trụ Sở: 571 (tầng trệt) Bình Thới, Phường 10, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
 • Hotline: 028 3858 2596

Công ty luật hợp danh HÒA PHÁT VÀ CỘNG SỰ

 • Loại hình: Công ty luật hợp danh
 • Số GPKD: 41.03.2034
 • Trụ Sở: 27 đường số 3, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Huỳnh Lâm Phát

Công ty luật MTV GIA HÀO

 • Loại hình: Công ty luật TNHH 1TV
 • Số GPKD: 41.02.2578
 • Trụ Sở: 11 Đường số 3, cư xá BÌnh Thới – Phường 8 – Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Tạ Gia Hào
 • Hotline: 090 666 72 81

Công ty luật TINH ANH

 • Loại hình: Công ty luật TNHH 1TV
 • Số GPKD: 41.02.2019
 • Trụ Sở: 416/5C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Anh
 • Hotline: 090 751 12 37

Danh sách công ty luật quận 11 uy tín

Văn phòng luật sư MINH NGUYÊN

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.0010
 • Trụ Sở: 209 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Ngô Minh
 • Hotline: 028 3960 6375

Chi nhánh văn phòng luật sư UNG VĂN SĨ

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Trụ Sở: 1056 Đường 3/2 P.12 – Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Ung Văn Sĩ
 • Hotline: 0903 340 014

Chi nhánh văn phòng luật sư NGÔ THÁI TÙNG THƯ

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.0842
 • Trụ Sở: 452 Minh Phụng P.09, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Ngô Thái Tùng Thư
 • Hotline: 028 264 2494

Chi nhánh văn phòng luật sư QUẢNG ĐÀ

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.0033
 • Trụ Sở: 503 Lạc Long Quân P.05, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Đỗ Hòa
 • Hotline: 028 8653 650

Chi nhánh văn phòng luật sư TRẦN TIẾN LỰU

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.0089
 • Trụ Sở: 181G Bình Thới P.09, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Trần Tiến Lựu
 • Hotline: 028 8588 519

Chi nhánh văn phòng luật sư GIA THÀNH

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.0998
 • Trụ Sở: 51 Trần Quý P.04, Phường 4, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Lê Hà Uyên Uyên
 • Hotline: 028 3956 0600

Văn phòng luật sư NGUYỄN XUÂN DŨNG

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1873
 • Trụ Sở: 70 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dũng

Chi Nhánh VŨ NGỌC ANH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH NGUYÊN

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.0738
 • Trụ Sở: 1097 Đường 3/2 P.06, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Lê Hà Uyên Uyên
 • Hotline: 0932 699 988

Chi nhánh văn phòng luật sư NGÔ TRỌNG HOÀNG

 • Loại hình: Chi nhánh văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.04.1233
 • Trụ Sở: 5 Phú Thọ P.01, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Hoàng
 • Hotline: 028 388 1077

Văn phòng luật sư THÀNH HƯNG

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.0565
 • Trụ Sở: 360 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Vĩnh
 • Hotline: 028 264 2204

Văn phòng luật sư NGUYỄN TIẾN THÀNH

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1060
 • Trụ Sở: 227/3 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
 • Hotline: 028 3858 9884

Văn phòng luật sư ĐĂNG KHÁNH

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1884
 • Trụ Sở: 30/11/1 (tầng trệt) Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiệt

Văn phòng luật sư LÊ THỊ KIM THOA CÙNG CỘNG SỰ

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1921
 • Trụ Sở: 141/6 (Tầng trệt) đường Quân Sự, phường 11, quận 11
 • Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa

Văn phòng luật sư MINH NGUYÊN

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.0010
 • Trụ Sở: 209 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Ngô Minh

Văn phòng luật sư HỒNG TÂM ĐỨC

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1454
 • Trụ Sở: Số 412 (Tầng trệt) Minh Phụng, Phường 9, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
 • Hotline: 08 3858 9690

Văn phòng luật sư SÀI GÒN GIA PHÁT

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.1454
 • Trụ Sở: Số 559 (Tầng 1) Bình Thới P.10, Phường 10, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Phạm Văn Liêm
 • Hotline: 090 667 74 32

Văn phòng luật sư AN TRÍ

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.2965
 • Trụ Sở: 23 Bình Thới, Phường 11, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy An

Văn phòng luật sư NHƯ PHẠM

 • Loại hình: Văn phòng luật sư
 • Số GPKD: 41.01.2960
 • Trụ Sở: 550/34 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11
 • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Quỳnh Như
 • Hotline: 091 395 4900
Đánh giá post